מינויים

פסקי דין

פסקי דין לדוגמה בהם אומצה חוות דעתי

מזכרת בתיה פיצויי הפקעה לתכנית הניקוז עח"ק 14223-08-10

הוד השרון פיצויי הפקעה לכביש 531 ת"א 14223 08 10

 

פיצויי הפקעה לכביש 781 ולכביש 70 ת"א 34555-03-16

מאמרים

נעמי ספיר - כלכלה ושמאות מקרקעין, בן גוריון 34 רמת השרון, 4732117, נייד 054-7239010, פקס 03-5405299, nmsapir@zahav.net.il