top of page

נעמי ספיר

 משרד כלכלה ושמאות מקרקעין

התקשרו עכשיו

שיחת ייעוץ ללא עלות 054-7239010

שירותים

משרד נעמי ספיר כלכלה ושמאות מקרקעין

ייעוץ וניתוח כדאיות כלכלית

משרד נעמי ספיר כלכלה ושמאות מקרקעין

חוות דעת, הכרעות וגישור

משרד נעמי ספיר כלכלה ושמאות מקרקעין

שומות והערכת שווי

תחום הנדל"ן

משרד נעמי ספיר כלכלה ושמאות מקרקעין

תחום הנדל"ן בארץ ובעולם מהווה את אחד הנדבכים המהותיים בפעילות הכלכלית, המבנית, והעיסקית של המשק. המקצוע המלווה פעילות זאת בהיבטים שונים של הערכות שווי, של בחינה תכנונית, של התייחסות לשינויים עתידיים צפויים וכיו"ב, הינו שמאות המקרקעין.ההסמכה לעסוק כשמאי מקרקעין בארץ, ניתנת ע"י מועצת שמאי המקרקעין, הפועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 ומהווה את אחת מהיחידות הכפופות למשרד המשפטים. מעבר לחוק, מוכתבת פעילותו של שמאי המקרקעין ע"י תקנות, תקינה שמאית, קווים מנחים ובהתבסס על ניסיונו והידע המקצועי.

משרד נעמי ספיר כלכלה ושמאות מקרקעין

דברים כ"ב 8

במשרד "נעמי ספיר – כלכלה ושמאות מקרקעין", עורכים חוות דעת שמאיות כולל חוות דעת מכריעות וחוות דעת מטעם בית משפט, עוסקים בליווי וייעוץ בנושאים נדל"ניים, בניהול נכסים, בגישור בעניינים שמאיים וביצוע ניתוחים ומחקרים בתחום הנדל"ן

משרד נעמי ספיר כלכלה ושמאות מקרקעין

צור קשר

כתובת

ניתן גם להשאיר פרטים ונחזור אליכם בהקדם

34 רחוב בן גוריון, רמת השרון, 4732117

ניתן גם לפנות ישירות:

טלפון: 054-7239010
פקס: 03-5405299

תודה על השליחה!

CONTACT
bottom of page